Wraca mąż wieczorem z...

Wraca mąż wieczorem z pracy i pyta żonę:
- Mamy może coś smacznego na kolację?
Żona wypina się do niego rozkosznie i pyta:
- Mogę być ja?
- Wiesz, że nie mogę tłustego, kochanie…