Syn Stuchlików źle się...

Syn Stuchlików źle się zapowiadał. Nic nie mówił, nawet “mama” czy “tata”.
Stuchlikowie pogodzili się z losem i uznali go za niemowę.
Mały Stuchlik miał już 6 lat, kiedy któregoś dnia, gdy wszyscy siedli do
obiadu, zapytał nagle:
- Kaj jest kompot?
- To Ty mówisz? - skoczyli na równe nogi Stuchlikowie
- Czamuś wcześniej się nie odzywał?
- Bo zawsze był.