Spotykają się dwie koleżanki -...

Spotykają się dwie koleżanki:
- I jak tam, udało ci się dostać tę pracę w sekretariacie?
- Z palcem w d…..!

* * *