Połączył się z Wi-Fi. ...przyszedł...

Połączył się z Wi-Fi.
…przyszedł rachunek.