Maż po kłótni z żoną...

Maż po kłótni z żoną mówi do niej:
-Jak umrzesz, to ci każę na nagrobku napisać: “Tu spoczywa moja żona, wiecznie zimna!”
A żona odpowiada:
-A jak ty umrzesz, to ci każę napisać: “Tu spoczywa mój mąż, nareszczcie sztywny…”