Jaś pyta się taty ...


Jaś pyta się taty:
- Tato kto jest kierownik?
- Nie dyrektor, a już świnia.