Jak można jednym zdaniem...

Jak można jednym zdaniem opisać wymianę gospodarczą Polski i ZSRR?
- Oni od nas biorą statki, a my im za to dajemy węgiel.