Idzie ślimak pod górkę...

Idzie ślimak pod górkę i śpiewa:
- Za rok, może dwa…
Spotyka drugiego ślimaka, który schodząc z góry i nuci:
- Czterdzieści lat minęło…