Gdzie widziano ostatniego...

Gdzie widziano ostatniego obywatela IV RP?
- W Wielkiej Brytanii.