Dostał konia na biegunach. ...uciekł...

Dostał konia na biegunach.
…uciekł mu.