Co powinien wiedzieć...

Co powinien wiedzieć asystent?
Prawie to wszystko, co student.